Regulamin serwisu

 • 1. Definicje
  • Serwis - NaprawiamyLaptopy.pl serwis laptopów, ul. Katowicka 11d/U20, 61-131 Poznań
  • Klient - osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy.
  • Spedytor - firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.
  • Kurier - pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.
 • 2. Zgłoszenie serwisowe
 • Rozpoczęcie usługi serwisowej następuje poprzez zgłoszenie serwisowe dokonane w jeden z poniższych sposobów:
  • poprzez dostarczenie sprzętu do serwisu i wypełnienie zgłoszenia serwisowego
  • na terenie Poznania poprzez zamówienie odbioru sprzętu przez jednego z naszych pracowników
  • wysyłając sprzęt wraz z opisem usterki na nasz adres
  • za pomocą spedytora
 • 3. Wysyłka sprzętu
 • Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu ponosi klient. Gorąco zachęcamy do bezpiecznego pakowania sprzętu, aby uniknąć przykrych sytuacji.
 • W przypadku otrzymania przesyłki niewłaściwie zapakowanej, niemożliwej do odesłania bez obawy uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszt nowego opakowania w wysokości 20zł netto
 • 4. Czas naprawy
 • Maksymalny czas naprawy (gwarancyjnej i pogwarancyjnej) to 14 dni roboczych liczonych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu
 • Czas naprawy uwarunkowany jest dostępnością części. W szczególnych przypadkach może przekraczać 14 dni roboczych o czym klient zostanie poinformowany w zadeklarowany przez siebie sposób.
 • W przypadku nieodebrania urządzenia po upływie 14 dni roboczych od dnia poinformowania klienta o zakończeniu naprawy, zostanie naliczona opłata wynosząca 5zł netto za każdy dzień zwłoki.
 • 5. Odpowiedzialność
 • Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie swoje dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem ich utraty lub też zleca zabezpieczenie tych danych serwisowi za dodatkową opłatą wynikającą z cennika usług.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta jak również inne dane na wszelkiego rodzaju nośnikach dostarczonych do serwisu.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części niezbędnych do realizacji naprawy lub też innych przyczyn niezależnych od serwsiu.
 • Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu o objawach nieco innych niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji.
 • 6. Gwarancja
 • Klient ma prawo do reklamacji naprawy w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty odebrania towaru z serwisu.
 • Za dodatkową opłatą okres gwarancji może zostać wydłużony.
 • Na naprawy laptopów po zalaniu serwis nie udziela gwarancji.
 • Oprogramowanie nie jest objęte gwarancją.
 • Podstawą do wykonania naprawy gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub też pokwitowanie naprawy serwisu.
 • Karta gwarancyjna, pokwitowanie przyjęcia do serwisu bez daty, pieczątki punktu sprzedaży, z dokonanymi poprawkami i skreśleniami jest nieważna.
 • Gwarancji podlegają wyłącznie elementy i usługi zaznaczone w karcie naprawy jako naprawiane lub wymieniane przez serwis.
 • Klient traci prawo do bezpłatnej gwarancji w trakcie trwania umowy w przypadku, gdy:
  • uszkodzenia powstały w wyniku wadliwej instalacji sprzętu, jego niewłaściwej obsługi i eksploatacji
  • wprowadzono zmiany konstrukcyjne bez zgody gwaranta
  • dokonano naprawy przez osoby nieuprawnione
  • uszkodzono lub usunięto etykiety (plomby) zabezpieczające
  • uszkodzenie powstało w wyniku działania czynników chemicznych, mechanicznych, termicznych (złamanie, pękniecie, pożar, zalanie ,itp.)
  • działanie czynności wykonanej przez serwis przestało być skuteczne na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania innej części nie objętej gwarancją
 • 7. Koszty naprawy
 • Diagnoza urządzenia jest bezpłatna, jednakże minimalna cena usługi nie zawierająca kosztów części i podzespołów nie może być niższa niż koszt jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania usługi.
 • Na koszt naprawy składają się koszty części i podzespołów oraz koszty usług zastosowanych do wykonania zlecenia serwisowego.
 • Koszty części i podzespołów określane są na podstawie bieżących cen sprzedaży.
 • W przypadku stałych klientów możliwe są rabaty.
© 2008 KSIstudio wszelkie prawa zastrzeżone

Serwis i naprawa laptopów w Poznaniu - naprawa i konserwacja laptopów (notebooków). Naprawy laptopów większości producentów / marek: notebooki: Acer, Actina, Apple, Aristo, Asus, California, Clevo, Compal, Compaq, Dell, Digital, e-Machines, Fujitsu-Siemens, Gateway, Gericom, HP, IBM, Lenovo, Maxdata, Mitac, NEC, Network, Optimus, Samsung, Sony, Toshiba. Części do laptopów, matryce do laptopów. Bezpłatna diagnoza (badanie) oraz gwarancja na wykonane usługi. Dojazd do klienta.